Dílny

Česká síťovka spolupracuje, kromě řady šikovných švadlen a šiček, se sociální firmou dílna u Krejčíků v Mělníku, chráněnou dílnou Šťastný domov v Líšnici, Šicí dílnou Šance pro Tebe v Chrudimi, dílnou Joker v Náchodě a Farní Charitou v Kralupech nad Vltavou. 

 

Sociální firma  Dílna u Krejčíků

Posláním této  sociální firmy je poskytovat zaměstnání lidem se zkušeností s duševním onemocněním.  Tito zaměstnanci se významně podílí na výrobě našich síťovek. Tato spolupráce již probíhá více než čtyři roky a jsme s ní velice spokojení. Pevně věříme, že spolupráce bude i nadále pokračovat a práce pro nás bude klienty dílny u Krejčíků bavit a budou ji dělat rádi.www.sf-ukrejciku.cz 

 

Chráněná dílna Šťastný domov v Líšnici

Posláním tohoto domova je podpora mentálně i fyzicky znevýhodněných lidí. Spolupráce se Šťastným domovem je teprve nazačátku, ale věříme, že i zde budou mít naše síťovky úspěch.

 

Šicí dílna Šance pro Tebe v Chrudim

Šicí dílna Šance pro Tebe funguje od roku 2013. Velkou oporou se stal pilotní projekt města Chrudim v rámci prevence kriminality s názvem Máme šanci na sobě pracovat. Cílem je aktivizovat sociálně vyloučené klienty města k pracovním aktivitám, vzdělávání, upevňování a znovunastavování pracovních návyků a zkušeností. 

 

Rukodělná chráněná dílna Joker v Náchodě

Dílna Joker je nezisková organizace, která podporujeme osoby se zdravotním postižením, tedy ty, pro které je běžné pracovní zapojení příliš náročné. 

 

Farní Charita v Kralupech nad Vltavou

Farní charita Kralupy je církevní organizace, která byla založena v roce 2001. Dnes poskytuje sociální služeby rodinám s dětmi, osobám bez přístřeší, osobám v krizi a dětem a mládeži ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je nejvýznamnějším poskytovatelem v regionu. Ročně nabízí pomoc zhruba pěti stům klientům.